Norrköpings innergårdar

Vad är det som gör en stad attraktiv? Det talas mycket idag om kvartersstaden, men vad man ofta glömmer bort när man talar om detta är innergårdarna.

Norrköping är en stad som kommer relativt högt när Sveriges vackraste stad ska utses. Framför allt gäller detta när de boende i staden själva får uttala sig. Hela 77 % av de tillfrågade i “Peking” instämmer i påståendet “Min stad är vacker”, skriver Byggvärlden. 

Varför är det så? Norrköping är en utpräglad kvartersstad, och denna stadsform är något som många uppskattar. När det talas om att bygga nytt, både i Norrköping och i Stockholm (och för all del också i Göteborg), talar man ofta om att det är just kvartersstad som ska byggas. Vad är det som gör kvartersstaden attraktiv? 

Innergårdsrenovering

Innergården gör staden attraktiv

När man talar om städer ger man inte innergårdarna den “shine” de förtjänar. En teori om varför Norrköping är en så attraktiv stad är att den undgick den värsta rivningshysterin på 60- och 70-talet. Visst rev man i Norrköping också, inte minst där galleriorna står idag, men man rev mer i många andra städer. Industrilandskapet fick stå kvar, och även de flesta bostadshus längs Södra och Östra Promenaden, samt kring Matteusskolan. Nästa gång du rör dig i dessa kvarter, gå in på en innergård. Kanske finns där några planteringar, en lekplats, en basketkorg och ett eller fler gårdshus. Eller så finns det några stolar och några parkeringsplatser. Innergården kan vara en njutbar plats ändå. 

Sedan måste en innergård förvaltas, och precis som byggnader och bostäder måste den renoveras. Vad innebär en innergårdsrenovering? Du kan läsa mer om innergårdsrenoveringar här

En stad där det finns innergårdar för att leka, och för att återhämta sig på andra sätt, är en attraktiv stad. Det gäller för Norrköping, och också för städer som den kungliga huvudstaden Stockholm.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *