Bygg din egen glasskiosk

Drömmer du om att ha en egen glasskiosk i trädgården? Med ett attefallshus blir det möjligt. Du kan bygga huset själv, men om du vill tillverka och sälja glass där är det bäst att överlåta konstruktionen till fackmän. 

Attefallshus har funnits en tid nu, och sedan tidigare i år är det möjligt att bygga en upp till 30 kvadratmeter stor komplementbyggnad på sin tomt, utan bygglov. Det krävs dock att du gör en bygganmälan till kommunen. Om byggnaden hamnar närmare grannens tomt än 4,5 meter krävs också att du inhämtar skriftligt tillstånd från grannen. 

Vad är tillåtet att göra i ett attefallshus?

Ett attefallshus kan, enligt Boverket, användas som komplementbyggnad eller komplementbostadshus. En komplementbyggnad är alltid ett komplement till bostadshuset, skriver myndigheten på sin webbplats.

Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/komplementbostadshus-eller-komplementbyggnad-max-25-m-sa-kallat-attefallshus/

Samtidigt är det möjligt att driva restaurang i ett attefallshus. Detta görs i Älvsjö, i ett attefallshus på kocken Richard Söderbergs tomt. Reglerna rörande attefallshus skiljer sig en aning mellan olika kommuner, så det kan vara tillåtet i en kommun men inte i en annan, även om de gränsar till varandra.

Glassförsäljning

Dina drömmars glasskiosk

Det är med andra ord inte säkert att du kan sälja glass från ditt attefallshus. Det är inte heller säkert att du kan tillverka glass där och sälja till butiker. Bäst är att du kontaktar din kommun för att få veta vad som gäller. 

Så länge det rör sig om hobbyverksamhet kan dock ingen komma med synpunkter på vad du gör i ditt attefallshus. Om du drömmer om att skapa den perfekta glassen, och inte har plats för att experimentera i köket, kan du skapa utrymme för detta i ditt attefallshus.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *