Är du arbetslös?

inkomstdeklaration

Bor du i Norrköping? Den som är arbetslös kanske funderar på att starta eget företag i Norrköping. Det är alltid bättre att starta eget än att vara arbetslös. Startar man ett eget företag under tiden som man är arbetslös, så visar det på att man är arbetssam och framåt, egenskaper som de allra flesta företag efterfrågar. När sedan konjunkturen svänger till din fördel så är det sedan lättare att få anställning om man har visat att man har lyckats så att säga ”ge sig själv jobb” genom att starta eget företag.

Lockande att starta sitt eget företag

Men det är inte bara för att visa sig duktig som det är bra att starta eget företag. Det kan vara lockande på många sätt. Det kan ju till exempel innebära att du bestämmer helt och hållet över din arbetssituation. Du har ingen chef, det är ju bara du som bestämmer om du ska tjäna mycket pengar och jobba. Är du en driven person och dessutom gillar ditt yrke, ja, då är det inte svårt att tjäna pengar, och har du flera kunder, alternativt flera stabila uppdrag som pågår under många månader eller år, så är du fri att jobba så mycket du bara kan och vill.

… men det är arbetssamt också

Å andra sidan så ska du utföra de flesta arbetsuppgifter själv. Du är din egen ekonom och sköta din egen bokföring, redovisning, bokslut och inkomstdeklarationer, din egen chef och VD. Å andra sidan kan du välja kunder själv (om du är så lycklig att du har många kunder). Har du många arbetsuppdrag kan du välja vilka som du tackar ja till. Eller så anställer du personal som utför de arbetsuppgifterna. I så fall är du på väg att växa och bli ett större företag.